Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta www.marionlatex.si  Marion ležišča d.o.o, cesta krških žrtev 141, 8270 krško,  zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo za  pošiljanja najnovejših novic, ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim kontaktnim obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na e-novice, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ponudnik podatkov o uporabnikih brez njihove posebne privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), je Ponudnik spletnega mesta www.marionlatex.si, Marion ležišča d.o.o, cesta krških žrtev 141, 8270 krško, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu www.marionlatex.si. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Ponudnika prepovedano vsakršno nalaganje ("downloadanje"), kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje oz. karšnokoli posedovanje ali razširjanje vsebin v komercialne ali druge neavtorizirane namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Ponudnik ter avtorji posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.marionlatex.si od Uporabnika spletnega mesta pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih Ponudnik na spletnem mestu www.marionlatex.si eksplicitno navaja. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost

Ponudnik spletnega mesta se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost vseh objavljenih vsebin na spletnem mestu www.marionlatex.si.

S tem Ponudnik spletnega mesta ne izključuje možnosti za pojavo morebitnih napak med objavljenimi vsebinami, ki so zgolj informativne narave, zato Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

© Marion ležišča d.o.o - Last update: 04/2014